"Turnén" har gått i mål

Bilder på tre orter från turnén.

Nu är alla stoppen avklarade på turnén för ny översiktsplan och platsvarumärket Home of home. Sammanlagt tio orter har besökts, från Hallaryd till Älmhult.

Vi vill tacka alla som har besökt oss vid dessa tillfällen. Det har varit ett stort engagemang överallt och vi har fått in en väldigt stor mängd synpunkter, förslag och önskemål. Nu vidtar ett digert arbete att sammanställa allt material.

Alla orter utom Älmhult är färdiga redan nu - Älmhults sammanställning kommer i början av vecka 24.

Om du har ytterligare frågor eller synpunkter, kontakta för sådant som rör översiktsplanen:

Sunna Pfeiffer, planarkitekt
e-post sunna.pfeiffer@almhult.se

Och för sådant som rör platsvarumärket Home of home:

Malin Blom, kommunikationschef
e-post: malin.blom@almhult.se

Nyhet
Publicerad: