Tretton kommuner samlades för arbetsmöte kring nytt turist- och besökscentrum Haganäs

I slutet av januari samlades tretton kommuner i Älmhult för ett arbetsmöte kring förstudien om ett nytt turist- och besökscentrum på Haganäs.
– Uppslutningen gläder mig och alla oss som arbetar med projektet. Det var många som deltog, men det viktigaste, alla deltog med stor entusiasm, lust och kreativitet, säger Per Andersson som är projektledare för förstudien.

Tillsammans med andra kommuner och tillsammans med besöksnäringens olika aktörer vill kommunen kraftsamla och utveckla en be­söks­­näring som blomstrar året runt, som får fler och nöjdare kunder och som stannar längre i vårt område. Som ett led i detta bjöds representanter från kringliggande kommuner in till ett arbetsmöte kring förstudien. Av sjutton inbjudna kommuner var alltså tretton på plats i Älmhult.

Värdefulla förslag och kreativa idéer genom grupparbeten

Arbetsmötet inleddes med att Älmhults kommuns kommunikationschef Malin Blom gav en presentation om Älmhult och alla de aktiviteter och investeringar som just nu pågår i kommunen. Därefter berättade representanter från IKEA AB om IKEA i Älmhult samt deras samarbete med kommunen. Projektledare Per Andersson tog sedan vid och berättade om bakgrunden till förstudien och dess konkreta mål. Deltagarna fick också en beskrivning av dagsläget och hur planerarna för förstudien ser ut framöver.

Efter tre inledande presentationer vidtog ett viktigt arbete då samtliga deltagare fick arbeta med ett antal frågeställningar som berör ett nytt turist- och besökscentrum på Haganäs. En av frågorna som diskuterades var vad ett besökscentrum Haganäs skulle kunna göra för deltagarnas kommuner och arbetet med besöksnäringen i dessa.

– Grupparbetena genererade många värdefulla förslag och kreativa idéer. Deltagarna arbetade entusiastiskt i två intensiva timmar. Det som händer nu är att jag börjar dra ihop alla idéer och lösa trådar till konkreta förslag. Förstudien ska vara klar i slutet av juni, säger Per Andersson.

Läs mer om arbetsmötet i 2014 års första nyhetsbrevPDF (pdf, 1 MB) kring "Förstudie - turist- och besökscentrum Haganäs".


Om projektet "Förstudie - turist- och besökcentrum Haganäs"
Projektet startades i augusti förra året och drivs av Älmhults kommun. Förstudien ska utreda förutsättningarna samt ge förslag och underlag för beslut, att på Haganäs uppföra ett turist- och besökscentrum för Älmhult med omnejd. Mer information om projektet hittar du här.länk till annan webbplats

Nyhet
Publicerad: