Trafikverket förklarar om bommarna i Eneryda – åtgärder vidtas vecka 36

Kommunen har bett Trafikverket att förklara hur man åtgärdar situationen med bommarna i Eneryda. Ola Malmberg, projektledare på Trafikverket förklarar:

- Det är en besvärlig situation och vi gör allt vi kan för att åtgärda. Efter omfattande felsökning har entreprenören konstaterat fel på en eller flera så kallade detektorslingor. Slingorna finns dels i vägbanan, dels i spåren. Dessa slingor känner av att det inte finns något fordon som kan innebära en risk för tågets säkra framfart. Felet som vi har (kommer och går) är att en slinga i spåret felaktigt indikerar att det skulle finnas ett fordon. Därför reduceras hastigheten för tåget och utgångsbommarna förblir uppe (utgångsbommarna förblir uppe för att ett eventuellt fordon som ”fastnar” mellan bommarna enkelt ska kunna köra ut från det området).

Åtgärder planeras vecka 36 2017

Ola Malmberg berättar vidare:

- För att åtgärda en felaktig slinga i spåret måste vi lyfta en eller flera vägplattor som ligger i spåret. Planering för spåravstängning samt avstängning av delar av vägen pågår nu. Planerad start för arbetet är natt mot tisdag, natt mot onsdag och natt mot torsdag vecka 36

Dock kommer en extern expert att göra en sista undersökning i dag, fredag. Tågen orderges om reducerad hastighet i Eneryda vägövergång till felet är åtgärdat.

För frågor och synpunkter hänvisar Älmhults kommun till Trafikverket www.trafikverket.selänk till annan webbplats, tfn 0771-921 921

Nyhet
Publicerad: