Tekniska problem vid kuvertering av fakturor

Kommunens utskriftsleverantör har haft tekniska problem vid kuverteringen av fakturor. Detta innebär att vissa personer inte fått någon faktura samt även att personer fått någon annan persons faktura.

Felet berör fakturor inom hemsjukvård, rehabilitering, särskilt boende, hemtjänst, trygghetslarm, korttidsboende, hyra LSS-boende samt fakturor för mat inom LSS, särskilt boende och hemtjänst.

Eventuella påminnelseavgifter på grund av detta felet kommer ej att debiteras.

Ni som har fått någon annan persons faktura eller som saknar er faktura får gärna höra av er till kommunens växel, telefon 0476-55 000 eller via mail till ekonomi@almhult.se .

Nyhet
Publicerad: