Täckningskollen – var är det bäst mobiltäckning i Älmhults kommun?

Mobiltäckning är en viktig fråga för många av kommunens invånare och företag. Under andra halvan av 2014 har Älmhults kommun i samarbete med Täckningskollen mätt upp mobiltäckningen i omgivningarna.

Undersökningen genomfördes genom att låta 10 mobiltelefoner åka med våra sopbilar på sina rutter runt om i kommunen. Vi har undersökt operatörerna Telia, Telenor, Tele2 och Tre, och såväl 2G-, 3G- som 4G-näten.

Resultaten redovisas på interaktiva kartor på webbplatsen www.tackningskollen.se/almhultlänk till annan webbplats - du kan zooma in olika områden, och välja om du vill se bara vissa operatörer eller vissa nät.

– Sammantaget kan vi se stora brister i delar av kommunen, konstaterar Ingemar Almkvist, kommunalråd i Älmhults kommun. Även för 3G-näten är det många områden framför allt på landsbygden och våra mindre orter som har för dålig täckning.

– Att vi kan få bättre täckning är förstås viktigt både för att vi ska kunna ha en levande landsbygd, men även för att få fler konkurrenskraftiga företag även utanför de största orterna i kommunen, fortsätter Ingemar Almkvist.

Överlag ger dock 3G-näten bäst resultat, och av operatörerna är det Telenor och Tre som har bäst täckning. Det kan dock skilja mellan olika orter vilken operatör som är bäst just där.

Varför har vi gjort mätningen?

Syftet med att genomföra den här mätningen är att kunna ge en oberoende bild där alla operatörer och nät har mätts upp samtidigt och med likvärdig utrustning.

– Det här är viktig information för många grupper i samhället, förklarar Tomas Rikse, kommunchef. Både invånare och företag kan dra nytta av det, liksom besökare. Vi ska heller inte glömma bort att det är viktigt för vår egen verksamhet, exempelvis just våra renhållningsarbetare men också hemtjänstpersonal rör sig runt om i kommunen och behöver förstås vara nåbara.

På sikt är förhoppningen att även de områden som i dag har dålig täckning ska bli bättre.
– Vår pågående utbyggnad av fibernäten kan tyvärr bara hjälpa till en del, berättar Tomas Rikse. Utvecklingen går dock mot att fler och fler använder mobiltelefoner, exempelvis för att surfa. Det ser vi till exempel på vår egen webbplats, där andelen som använder mobiltelefon eller läsplatta ökat från drygt 30 till knappt 40 procent på bara ett år.

Se hela resultatet på www.tackningskollen.se/almhultlänk till annan webbplats

Nyhet
Publicerad: