Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Sydostlänken – ett steg närmre 

Sydostlänken är ett järnvägsprojekt som innefattar sträckan Älmhult till Karlshamn och är med i Nationell plan*.

Trafikverkets arbetsgrupp har tagit fram underlag som visar att sydostlänken har en hög samhällsnytta. Bland annat är nyttoanalyserna, som görs utifrån effektivitet i transportsystemet, ovanligt höga. Exempelvis leder byggandet av sydostlänken till att godstransporter flyttas från väg till järnväg samtidigt som södra stambanan avlastas.

Älmhults kommun är positiv till att järnvägsbygget genomförs och vill gärna att det ska komma igång tidigare än vad Nationell plan anger.

Älmhults kommun och övriga intressenter för sydostlänksprojektet önskar komma igång med byggandet tidigare. Mot bakgrund av detta har möjligheten att genomföra projektet genom att intressenterna bildar ett bolag, tillsammans med en joint venture partner, diskuterats.

Beslutet som idag fattats i kommunstyrelsen stödjer strategin att bilda ett bolag. Det som nu sker är att intressenterna tar fram ett förslag till avsiktsförklaring.

– Byggandet av sydostlänken är av stor betydelse för Älmhults kommun och stärker Älmhult som en plats där företag vill etablera sig och dit människor vill flytta. Genom dagens beslut tar vi ett steg i en riktning för att snabbare förverkliga sydostlänken, säger Elizabeth Peltola (C) kommunstyrelsens ordförande.

* Nationell plan är regeringens fastställda infrastrukturplan för perioden 2018 till 2029.

Kontaktpersoner
Elizabeth Peltola, ordförande kommunstyrelsen (c)
Telefon: 0476-553 83

Eva Ballovarre, andra vice ordförande i kommunstyrelsen (s)
Telefon: 0476-551 76

Paul Robertsson, planeringschef
Telefon: 0476-551 41

Nyhet
Publicerad:
Till toppen