Stort intresse vid gårdagens dialogmöte om nya översiktsplanen

Som ett steg i samrådsprocessen för den kommande översiktsplanen bjöd kommunen igår in till dialogmöte. Projektledare Sunna Pfeiffer berättade om samrådsförslaget och gav sedan allmänheten möjlighet till diskussion.

Intresset bland allmänheten var igår stort när samrådsförslaget till ny översiktsplan presenterades och många kom för att lyssna och komma med sina synpunkter.
– Jag kom hit för att få veta mer om översiktsplanen och det är jättebra att jag få dela med mig av mina synpunkter och lyssna på andras åsikter. Folk är väldigt engagerade och det är ett bra initiativ, säger Börje Gärdek som var en av de medborgare som tagit sig till Folkets hus för att lyssna på förslaget.

Älmhult ska vara en attraktiv kommun att besöka, bo och verka i

Sunna Pfeiffer berättade under kvällen om samrådsprocessen och övergripande strategier i den kommande översiktsplanen. Hon tog bland annat upp att målbilden för kommunen är att Älmhult ska vara en attraktiv kommun att besöka, bo och verka i. Översiktsplanen tar bland annat upp en levande landsbygd, starka kopplingar till omvärlden, tilltalande rekreationsmiljö och ett centralt stråk genom kommunen för näringsliv, kommunikationer och nya bostäder.

Efter dragningen fick allmänheten möjlighet att skriva frågor under olika teman och kategorier. Dessa teman bildade sedan diskussionsgrupperna: strandnära tomter, Älmhults centrum, kommunikationsmöjligheter, vindkraft, friluftsliv och Eneryda.

– Vi är glada att det var så stor uppslutning och att deltagarna visade sådant engagemang för de här frågorna. Många bra synpunkter kom fram och diskussionen var konstruktiv. Det finns fortfarande tid att komma in med fler synpunkter via post eller e-post. För den som vill läsa mer finns samrådshandlingen digitalt på vår hemsida och i tryckt form i kommunhuset, säger Sunna Pfeiffer, projektledare.

Det är ännu inte för sent att lämna in synpunkter på den kommande översiktsplanen. Eventuella synpunkter skickas senast den 17 februari till oversiktsplan@almhult.se,
alternativt Kommunstyrelsen, Box 500, 343 23 Älmhult

Nyhet
Publicerad: