Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Snart släpps tomter i Västra Bökhult och en ny entré till västra Älmhult börjar byggas i månadsskiftet

Utsikt över mark som är grusig där det ska byggas bostäder

I Västra Älmhult byggs just nu en helt ny stadsdel (Västra Bökhult, Paradiset, Vena). Vi har bett Arpine Minasyan, stadsarkitekt, Anna Welander, Mark- och exploateringsingenjör och Daniel Wieslander, projektledare på gatuavdelningen att berätta om Västra Bökhult och vad som är på gång.

- En viktig förutsättning för en fungerande stadsdel är god kommunikation. För att få ett bra flöde till, från och även förbi den nya stadsdelen byggs Norra Ringvägen ut för att fungera som ett kommunikationsnav för området och ansluts till Hallandsvägen med en rondell. Här blir en ny snygg och praktisk entré till Älmhult västerifrån nu när Älmhults tätort växer, säger Arpine Minasyan, stadsarkitekt i Älmhults kommun och förklarar:

- Det innebär att med Norra Ringvägen kommer rörelsemönstret att ändras då den blir den snabbaste vägen till centrum, genom Hallandsvägen. Alla funktioner som behövs för en levande stadsdel, så som skola, handel och inte minst idrottsanläggningar och rekreation, byggs längs med Norra Ringvägen.

När släpps tomterna för dem som står i kö?

- Nu kan vi äntligen meddela byggstart för nästa etapp av Västra Bökhult. Vi är många som ser fram emot nya bostadsprojekt och fler tomter för enfamiljshus. I andra etappen får vi 33 villatomter till vår tomtkö. Tilldelning av villatomterna kommer ske under första halvåret 2021. Planerat tillträde för tomterna är januari 2022. Tiden där emellan kan användas till att börja planera och söka bygglov, berättar Anna Welander, Mark- och exploateringsingenjör på Älmhults kommun.

- Det kommer även blir tomter för bebyggelse av flerbostadshus. Två projekt för tvåvåningsbebyggelse och fyra projekt för flerfamiljshus i fyra våningar. Dessa kommer tilldelas genom en markanvisningstävling 2021. Det kommer en separat inbjudan efter årsskiftet på vår hemsida. När Ringvägen är färdig kan vi dessutom erbjuda mark för etablering av matvaruaffär och drivmedelverksamhet, vilket är en önskan från många kommuninvånare som bor i de västra delarna av kommunen, säger Anna.

Slingrande lerig grusväg genom låg granskog.

Här är platsen där rondellen kommer att byggas och möta Norra Ringvägen.

Berätta om bygget av rondell, Norra Ringvägen, Hallandsvägen och väg 120?

- Utbyggnaden av västra Bökhult etapp 2 och utbyggnaden av Norra Ringvägen görs samtidigt för att optimera transporterna av material. Och nu efter att detaljplanen blev klar vill vi så fort som möjligt bygga rondell som blir vår nya västra entréport till Älmhult. När Norra Ringvägen är klar innebär det också att vi kan börja bygga infrastrukturen till Vena, men det är nästa projekt, berättar Daniel Wieslander, projektledare på gatuavdelningen.

Hur lång tid tar det att få ordning på vägar och rondell?

- Entreprenaden kommer ta dryga året. Förutom rondellen på Ringvägen och väg 120 och förlängningen av Norra Ringvägen ska även gator och VA (vatten och avlopp) för Västra Bökhults andra etapp byggas ut. Fasab Mark AB, från Hässleholm, är utsedda som entreprenör för hela projektet. Vi planerar besiktningen till jul 2021 och då kan vi släppa på trafiken och tomterna går att tillträda, säger Daniel.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen