Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Snart är värmen här – vi behöver hjälpas åt att spara på kranvattnet

Förbrukningen av dricksvatten börjar öka under maj och fortsätter så under sommaren och en bit in på hösten. Just nu har vi mycket vatten i våra sjöar och marker men detta vatten ska processas i våra vattenverk innan det blir dricksvatten. Kapaciteten i vattenverket är begränsad och om dricksvattenförbrukningen ökar kommer ett bevattningsförbud.

Kommunalt vatten klassas som livsmedel vilket innebär att ett vattenverk är en livsmedelsprocessanläggning. Kapaciteten i vattenverket begränsas av antalet filteranläggningar där vattnet måste passera för att klara Livsmedelsverkets kvalitetskrav på dricksvatten.

– Vi behöver hjälpas åt att spara på kranvattnet. Vattenverken och ledningsnäten är främst dimensionerade för normal hushållsanvändning som tvätt, disk, matlagning och hygien. Inte för att fylla pooler eller vattna gräsmattor. När många gör detta samtidigt får vi problem med att leverera vatten till kranarna. Det finns möjlighet att fylla sin pool eller göra andra större vattenuttag om VA-avdelningen bedömer att det finns tillräckligt med vatten. Innan du börjar fylla din pool eller gör andra stora vattenuttag ska du kontakta oss på VA-avdelningen så får du besked om det går att göra, säger Helena Ahlberg, VA-ingenjör på Älmhults kommun.

– Du som planerar att anlägga en gräsmatta eller plantera träd vänta till hösten med det då risken för bevattningsförbud under sommaren är stor.
Kommunens parkavdelning använder inte dricksvatten utan hämtar vatten från en damm för bevattning av våra planteringar.

Nu behöver vi alla hjälps åt för att spara på dricksvattnet så att vi fortsatt kan leverera till alla utan problem. Ökar vattenförbrukningen kan det bli aktuellt med bevattningsförbud.

Älmhults vattenverk förser Älmhult, Delary och Ryfors med vatten. Diö vattenverk förser Diö, Liatorp, Råshult, Stenbrohult och Möckelnsnäs med vatten.

Ombyggnationen av vattenverket började hösten 2018 och beräknas vara klara under hösten 2021. Då har vi fördubblat kapaciteten i vattenverket.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen