Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Så tyckte invånarna om Älmhults kommun

Årets medborgarundersökning visar på nöjda kommuninvånare inom de flesta områdena. Resultatet visar knappt någon förändring jämfört med förra året och Älmhults kommuns betyg ligger kring genomsnittskommunen i undersökningens olika områden.

Under hösten har ett urval av invånarna svarat på frågor om deras upplevelse av kommunen som en plats att bo på (NRI), dess verksamheter (NMI) och vilket inflytande man upplever sig ha (NII). Medborgarnas svar mäts i index där 100 är maxpoäng. Poäng under 40 är inte godkända, över 55 är nöjd och över 75 mycket nöjd.

Årets resultat inom de tre huvudområdena visar knappt någon förändring jämfört med förra året. Frågeställningarna under varje huvudområde visar på både bättre och sämre resultat, där några faktorer särskiljer sig ifrån genomsnittskommunen.

– Den återkommande medborgarundersökningen är ett viktigt verktyg för oss i kommunen, det är ett av många sätt som vi kan lyssna på våra invånare. Det är roligt att se att arbetet med våra gator gett resultat och att ännu en undersökning visar att Älmhults kommun uppfattas som tryggt. Vi får alla ta till oss och börja arbeta med hur vi kan förbättra invånarnas möjlighet att vara med och påverka, säger Elizabeth Peltola (C), kommunstyrelsens ordförande.

Våra resultat

Älmhults kommun som en plats att bo och leva på (NRI)

Årets sammanfattande index blev 57, vilket är något lägre än 2017 (59). Index för genomsnittskommunen blev 59. Alla kategorier når betyget ”nöjd” utan ”bostäder” som får betyget ”godkänd”.

En förändring är att snittet för ”utbildningsmöjligheter” sänks från 61 till 55. Störst positiv förändring har ”Trygghet” som ökar från 58 till 60, där genomsnittskommunen har ett index på 57. Älmhults kommun får fortsatt bra betyg jämfört med resten av landets kommuner kopplat till ”arbetsmöjligheter” med ett index på 63, jämfört med genomsnittskommunen på 56.

Faktorer som ingår i indexet NRI: Rekommendationer, Arbetsmöjligheter, Kommunikationer, Kommersiellt utbud, Trygghet, Utbildningsmöjligheter, Fritidsmöjligheter och Bostäder.

Kommunens verksamheter (NMI)

Årets sammanfattande index blev 53, vilket är samma resultat som 2017. Index för genomsnittskommunen är också 53. Alla kategorier når betyget ”nöjd” utan ”Räddningstjänsten” som får betyget ”mycket nöjd”.

Undersökningen visar på fortsatt positivt resultat inom kategorierna ”Stöd utsatta personer” och ” Gator och vägar” där vi även särskiljer oss positivt mot genomsnittskommunen.

Verksamheter som ingår i indexet NMI: Bemötande och tillgänglighet, Räddningstjänsten, Vatten och avlopp, Förskolan, Renhållning och sophämtning, Kultur, Idrotts- och motionsanläggningar, Gator och vägar, Gymnasieskolan, Gång- och cykelvägar, Grundskolan, Stöd för utsatta personer, Miljöarbete och Äldreomsorgen.

Inflytandet i kommunen (NII)

Årets sammanfattande index blev 37, vilket är något lägre än 2017 (39). Index för genomsnittskommunen blev 39. Alla kategorier når betyget ”godkänd” utan ”påverkan” som får betyget ”inte godkänd”.

Hur nöjda invånarna är med deras möjlighet till påverkan (37) påverkar det samlade betyg men är en ökning från 2017 (36). Genomsnittskommunens betyg i kategorin ”påverkan” är 38, vilket också faller inom ”inte godkänd”.

Faktorer som ingår i indexet NII: Information, Kontakt, Förtroende och Påverkan.

Läs hela Älmhult kommuns resultat Pdf, 338 kB. (Pdf, 338 kB)

Om undersökningen

Älmhults kommun medverkar i SCB:s medborgarundersökning. Det är en attitydundersökning där invånarna får svara på vilken uppfattning de har utifrån erfarenhet och vad de har hört och läst. Undersökningen är ett av flera verktyg i kommunens utvecklingsarbete och är ett komplement till de undersökningar som görs inom respektive verksamhetsområde. 1200 personer mellan 18-84 år har tillfrågats, med en svarsfrekvens på 43 procent. Svaren jämförs mot de 135 kommuner som deltog i undersökningen 2019.

Tack till alla er som deltagit i medborgarundersökningen!

Nyhet
Publicerad:
Till toppen