Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Satsning för hälsosamma aktiviteter på arbetstid

Kommunerna i Älmhult, Osby och Tingsryd har gått samman och ansökt om medel ur Europeiska socialfonden för att minska sjuktalen på kommunens arbetsplatser. Detta ska göras genom att pröva och utveckla metoder för hälsofrämjande arbete. I början av 2017 stod det klart att ansökan beviljats och planeringen tog fart.

Projektet, som leds av tre anställda, kommer att pågå på arbetsplatserna under 2018 och 2019. Sammanlagt ska över 500 medarbetare, varav 425 i Älmhults kommun, medverka. Övriga 75 medarbetare finns i Tingsryd och Osby kommun.

Satsningen sker främst inom omsorg, kost och lokalvård - yrken som står för en hög andel av ohälsa med ett arbete som är fysiskt tungt och stressigt.

Aktiviteterna

Satsningen kommer att innebära att arbetsställena får tillgång till en hälsoutvecklare som kommer att göra en kartläggning över vilka möjligheter som finns för aktiviteter på den aktuella enheten och vilka aktiviteter medarbetarna anser ha effekt. Det kan röra sig om massage, yoga, styrkeövningar, konditionsträning eller övningar med inriktning på relationsutveckling och psykisk hälsa. Samtidigt kommer det under projektperioden att erbjudas prova-på aktiviteter och inspirerande föreläsningar.

Projketledningen

Projektets styrgrupp består av personalchefer i de tre kommunerna, Ingela Hjelte i Älmhult, Helena Clemedtson i Tingsryd och Anna Olsson i Osby samt Kristina Spjuth Sahlberg, facklig representant från Kommunal. Projektet drivs av en projektledare, Cecilia Tyrberg och projektadministratör, Beatrice Håkansson. Den tredje projektmedarbetaren är hälsoutvecklare Philip Forsmark som har till uppgift att arbeta ute i verksamheterna med hälsofrämjande aktiviteter.

Tanken är att hälsofrämjande aktiviteter ska utföras under arbetstid för undersköterskor inom äldreomsorgen samt för personal inom kost och lokalvård.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen