Satsningar på externwebben har gett resultat - goda betyg för www.almhult.se

Nu har besökarna på www.almhult.se fått tycka till – och de ger ett gott betyg till den nya grafiska formen på kommunens webbplats. Även i en undersökning från Sveriges kommuner och landsting, Information till alla, har externwebben fått bättre resultat än i fjol och ligger nu högst i länet.

Före sommaren lanserade Älmhults kommun en ny grafisk form på sin webbplats, www.almhult.se . En tid därefter fick besökarna på webbplatsen tycka till om den i en enkätundersökning. Det blev generellt tummen upp - och framför allt fick den nya formen goda betyg.

- Det är femte året i rad som kommunen gör en liknande undersökning. Jämfört med tidigare år kan vi se att betyget för det samlade intrycket av webbplatsen aldrig varit högre. Det är framför allt de som är mycket nöjda som blivit fler, konstaterar Ulf Mohager, kommunens webbstrateg.

På ett index mellan 0-100 där alla svar räknats med hamnar betyget i dag på 70,9. Det innebär att 22 procent ger betyget mycket bra, 69 procent bra, 7 dåligt dåligt och 1 procent mycket dåligt på frågan om det samlade intrycket av webbplatsen.

Modernare och snyggare

Även jämfört med andra kommuner, som genomfört motsvarande undersökning, står sig Älmhults resultat bra – Älmhult hamnar på andra plats av sammanlagt fjorton deltagande kommuner.

Undersökningen är indelad i ett antal olika områden, och inom alla de som rör den grafiska formen har betygen ökat väsentligt. Webbplatsen upplevs som modernare, snyggare och mer spännande. Detta samtidigt som betygen för exempelvis trovärdighet, navigering och innehållets relevans ligger i linje tidigare års undersökningar.

Information till alla

En annan undersökning som genomförs årligen av Sveriges kommuner och landsting (SKL) heter Information till alla. Där undersöks vilket innehåll som finns på webbplatsen - ju mer av det innehåll SKL utvärderar mot, desto högre resultat. Sedan ett år tillbaka genomförs undersökningen som en självskattning.

Även i den undersökningen har Älmhults externa webbplats fått ett bättre resultat jämfört med tidigare år: 88 procent jämfört med 2016 års 81 procent. Även tidigare år har legat på ungefär samma resultat som 2016. Med det är Älmhult också bäst i länet (dock med förbehållet att det inte finns något resultat för Växjö).

- Det är viktigt att kunna utvärdera vad vi gör så att vi vet att vi använder resurserna till rätt saker, och nu är det är förstås väldigt glädjande att de satsningar vi gjort på externwebben verkar ha blivit uppskattade och att vi prioriterat rätt områden. Under 2018 kommer vi att göra extra satsningar på innehållet och förbättra det, avslutar Ulf Mohager.

Klicka här för att läsa mer om SKL:s undersökninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyhet
Publicerad: