Samverkan för Återbruk i uppstart

Nu är projektet Samverkan för Återbruk igång. Projektet går under socialförvaltningen, individ och familjeomsorgen och ska pågå fram till februari 2016. Projektet ska fungera som sysselsättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Sysselsättningen innefattar bland annat uppfräschning och försäljning av varor.

På återvinningscentralen slängs dagligen material som skulle kunna återanvändas. Tanken med projektet är att detta material ska kunna tillvaratas. I slutet av juni är förhoppningen att kommunens medborgare ska kunna lämna in bland annat möbler, husgeråd och leksaker på Äskya återvinningscentral. Därefter transporteras de till lokal bakom Blåljushuset, där de ställs i ordning inför en försäljning. Försäljningen kommer att starta under senhösten 2014.
– Min erfarenhet är att behovet av sysselsättning är stor. Därför känns det mycket bra att projektet äntligen kan förverkligas, säger Ranja Runesson, projektledare för projektet.

En möjlighet för flera arbetslösa

I projektet ska sammanlagt sex personer vara i sysselsättning samtidigt, personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Sysselsättningen ska pågå under en begränsad tid.
- Vi har undersökt hur behovet ser ut överlag och kan konstatera att cirka 140 personer skulle vara i behov av sysselsättning. Min förhoppning är att flera av dessa ska kunna få en meningsfull sysselsättning i projektet och i förlängningen komma närmare arbetsmarknaden, säger Ranja Runesson.

Syftet med projektet är att bygga upp en samverkan och stödja långtidsarbetslösa så att de närmar sig arbetsmarknaden. Projektet medverkar även till kommunens miljöarbete. Samverkan för Återbruk är ett samarbete mellan Älmhults kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan med bidrag från Region Södra Småland och Arbetsförmedlingen.

Nyhet
Publicerad: