Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Så här ska kommunen få bukt med spring på skolornas tak

Älmhults kommun har under den senaste tiden uppmärksammat att ungdomar vistats på tak på kommunens skolor. Från kommunens sida ser man allvarligt på händelserna då det är en stor risk för allvarliga olyckor.

- Det är självfallet en stor olycksrisk att vistas på taken då risken för allvarliga skador är stor om man faller ner, säger Håkan Helgesson Kris- och beredskapsstrateg på Älmhults kommun.

Kommunen har förstärkt sin väktarnärvaro vid de kommunala skolorna som en åtgärd för att få bukt med problemet men för att kommunen skall kunna förhindra allvarliga olyckor behövs hjälp från såväl allmänheten som från föräldrar med skollovslediga ungdomar.

- Jag skulle vilja be föräldrarna att prata med sina ungdomar om vad konsekvenserna kan bli av att klättra upp på och vistas på tak. Det handlar inte om att vi vill dela ut pekpinnar men om vi inte tillsammans lyckas få ett slut på detta är risken stor att det kommer att sluta i en allvarlig olycka, säger Håkan Helgesson.

Under dagen har även samverkan skett med polisen kring problemen med ungdomar på skolornas tak samt de problem vi haft med nedskräpning och skadegörelse på skolgårdar. Polisen kommer också att ha ett ökat fokus på kommunens skolor.

Kontakt: Håkan Helgesson 0476 – 550 90

Nyhet
Publicerad:
Till toppen