Reservvatten från Delarymagasinet - huvudförhandlingar med miljödomstolen 2/9

Den 2/9 håller Älmhults kommun huvudförhandlingar med miljödomstolen angående vattendom för uttag av reservvatten ur Delarymagasinet. 

Plats: Linnésalen, Kommunhuset i Älmhult

Tid: kl 10.00 

Allmänheten är välkommen som publik vid förhandlingarna. 

Nyhet
Publicerad: