Religionsundervisningen i Haganässkolan följer kursplanen och är av god kvalitet

Skolinspektionen har granskat kvaliteten på undervisningen i kursen religionskunskap på Haganässkolan i Älmhults kommun.

Det Skolinspektionen har granskat är om innehållet i undervisningen stämmer överens med kursplanen, men också om läraren planerar och genomför undervisningen i överensstämmelse med målen i läroplanen.

Detta är en kort sammanfattning av vad granskningen kom fram till: Religionsundervisningen i Haganässkolan följer kursplanen och är av god kvalitet. Undervisningen ger eleverna tillfällen att få reflektera över religioner, livsåskådningar och etik på ett sätt som gör att många elever upplever att kursen är meningsfull och intressant.

Ett område för skolan att uppmärksamma som står i inspektionen är att männen når inte lika höga betyg som kvinnorna på kursen och det är också männen som inte i lika hög utsträckning som kvinnorna upplever att kursen är relevant för dem.

Rapporten i sin helhet finns på Haganässkolans hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyhet
Publicerad: