Rekryteringsträff för förskollärare

Med anledning av att Älmhults kommun behöver rekrytera ett 15-tal nya förskollärare till vårterminen bjuder nu kommunen in till en rekryteringsträff på Linnéuniversitetet. Förutom en presentation av de lediga tjänsterna och kommunen som arbetsgivare kommer intresserade sökande att få möjlighet till en kortare intervju.
Rekryteringsträffen äger rum:
Torsdagen 25 november på Linnéuniversitetet i Växjö, sal H 1211,
kl 11.00-12.30.
Förutom studenter välkomnar kommunen också andra intresserade utbildade förskollärare att delta.

För vidare information kontakta:
Angela Axefeldt, personalspecialist, tfn 0476-553 07 eller
Mia Johansson, verksamhetschef förskola, tfn 0476-550 32

Nyhet
Publicerad: