Regionfullmäktige sammanträder

Ledamöterna i Regionförbundet södra Smålands fullmäktige kallas till sammanträde vid Möbelriket, Videum Science Park i Växjö fredagen den 17 december kl. 09.00.
Ärendelistan har bland annat följande huvudrubriker:

• Budget 2012
• Infrastruktur och kommunikation
• Förnyelse och dynamik
• Policydokument
• Livskraft
• Interpellationer

Allmänhetens frågestund

Kl 09.15 ges tillfälle till en ca 30 minuter lång frågestund.

Föredragningslista
Föredragningslista för regionfullmäktiges sammanträde den 17 december 2010PDF (pdf, 58.8 kB)

Fullmäktiges sammanträde är offentligt. Allmänheten är välkommen. Komplett föredragningslista finns anslagen i receptionen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, Växjö och på Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg 15, Växjö.

Nyhet
Publicerad: