Provtagning för covid-19 prioritetsgrupp 3

Nu är det aktuellt att provta anställda som arbetar inom verksamheter som bedöms vara samhällsviktiga, denna grupp benämns som prioritetsgrupp 3. Den provtagning som är aktuell för prioritetsgrupp 3 i nuläget är PCR-prov, det vill säga prov som visar om personen har en pågående infektion.

Det är endast arbetsgivare, inte enskilda anställda, som kan anmäla behov av provtagning kopplat till prioritetsgrupp 3. Arbetsgivaren anmäler till Länsstyrelsen i Kronoberg som ger mer information och sedan sker provtagningen i Regionen som i vårt fall är Ljungby och Växjö.

Vem är aktuell för provtagning?

För att vara aktuell för provtagning inom prioritetsgrupp 3 ska personen arbeta inom en verksamhet som bedöms som samhällsviktig och vara i behov av att skyndsamt återgå till arbetet.

Mer information om samhällsviktig verksamhet kopplat till provtagning för covid-19 finns MSBs webbplats. MSB:s lista på samhällsviktig verksamhet. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På Länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer och om hur du som arbetsgivare går till väga.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyhet
Publicerad: