Premiär: Kommunens nya tidning ”Hemma i Älmhult” ges ut i dag

I dag distribueras en alldeles ny tidning med namnet ”Hemma i Älmhult”
till alla hushåll i kommunen. Tidningen produceras av kommunikationsenheten och ytterligare ett nummer kommer att ges ut i november.

- Jag tycker att tidningen är ett bra komplement till de kanaler vi har i dag som webb, Facebook och Kommuninfo. Det händer väldigt mycket nu och framöver i kommunen och det vill vi gärna berätta om. I tidningen kan vi ge lite mer information än i Kommuninfo. Tidningen når alla, vilket också är en fördel, säger Malin Blom, kommunikationschef.

Om det blir utgivning av tidning även nästa år är inte beslutat. De två nummer som ges ut 2015 kommer att utvärderas för att vi därefter ta ställning till om vi vill permanenta tidningen för kommande år.

Tidningen finns också som en blädderbar pdf: http://np.netpublicator.com/netpublication/n69669213länk till annan webbplats

Lämna gärna synpunkter på tidningen till kommunikationsenheten.Nyhet
Publicerad: