Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Personal från Älmhults kommun hjälper till vid branden i Ljusdal

Räddningstjänsterna i Kronobergs län har skickat brandbefäl och ledningspersonal till skogsbränderna kring Ljusdal. Från Älmhults kommun är Åsa Andersson, brandingenjör på plats och på torsdag åker även Lars Nilsson, räddningschef, upp.

Just nu är tre befäl från Kronobergs län på plats, från och med torsdag är det fem befäl.

Personal från länet går in i såväl inre som yttre stab. Inre staben arbetar med bland annat personal, administration, ekonomi, juridik, säkerhet, lägesbild, samordning, logistik, analys och planering av insats i det längre perspektivet samt kommunikation med andra organisationer. I den yttre staben pågår arbete som är direkt knutet till den pågående insatsen mot branden.

- Jag har under den tiden jag varit här arbetat som säkerhetsbefäl. Jag får kontinuerligt information om inträffade tillbud och säkerhetsrisker. Utifrån dessa ska jag göra riskbedömningar och åtgärda eller minska arbetsmiljöriskerna till en acceptabel nivå. I modern tid är branden i Ljusdal Sveriges största skogsbrand. Arbetet fortsätter med att begränsa och dämpa branden, berättar Åsa.

Lars Nilsson, räddningschef kommer att åka upp under torsdagen:

- Vi släpper inte iväg mer resurser än att vi kan hantera situationen här. Men det är viktigt att vi alla hjälps åt när det finns möjlighet, säger Lars.

Utökat eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om utökat eldningsförbud i Kronobergs län från den 20 juli. Extremt stor brandrisk (5E) råder i skog och mark. Eldningsförbudet gäller tills vidare.

Eldningsförbudet innebär:

  • I Kronobergs län är det förbjudet att elda utomhus.
  • Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus är förbjuden. Detta gäller även iordningställda grillplatser. Campingkök eller liknande som har öppen låga omfattas också av förbudet.
  • Förbudet omfattar även ett förbud mot användning av pyroteknisk utrustning utomhus.
  • Det är tillåtet att grilla med kol/briketter/gas på egen tomt i grill som är utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel upphöjd från marken.
Nyhet
Publicerad:
Till toppen