Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan
belysning

Pågående översyn av belysning runt om i kommunen

Älmhults kommun har i dagsläget 5500 gatubelysningsstolpar runt om i kommunen. Flertalet av dessa stolpar, framförallt de som är placerade utanför tättbebyggda områden, är i många fall eftersatta och anläggningarna föråldrade. Detta innebär att kommunen nu befinner sig i ett läge där det krävs investeringar.

- Innan vi investerar vill vi passa på att göra en översyn av var det finns belysning i dagsläget för att säkra att investeringar sker på rätt ställen, säger Emelie, gatuingenjör.

- Vår ambition är inte att släcka byar där belysningen tillför ett värde. Med det sagt vet vi också med oss att det finns många platser där belysningen inte fyller en funktion, ibland står stolpar och lyser enbart upp vägen och omgivande skog 500 meter innan man kommer in i samhället, det är den typen av belysning som vi bör fundera över vad den egentligen tillför, fortsätter Emelie.

Nya LED armaturer

En viktig faktor i översynen av gatubelysningen är också det kommande arbetet med att byta samtliga äldre armaturer till nya LED armaturer.

-Att byta en gatubelysningsarmatur från dagens lampor till nya LED armaturer ger en snittbesparing i elförbrukning på 77 %. Detta är helt i linje med vår ambition om att ständigt jobba för ett miljövänligare Älmhult, säger Emelie.

Att byta en befintlig gatubelysningsarmatur till LED sparar miljön och elkostnader på lång sikt men är initialt en investering då en ny armatur måste sättas. För att kunna göra investeringen i LED armaturer så optimalt och rättvist som möjligt är det viktigt att det finns kriterier för var det ska lysa inom kommunen.

-Många av de gatubelysningsanläggningar som vi har i dagsläget sattes upp på
70-talet och mycket har skett sedan dess. Det är viktigt att vi kollar över eventuella behov av förändringar innan vi gör kommande investeringar, säger Emelie.

Långsiktigt arbete

Arbetet med att se över och effektivisera belysningen är ett långsiktigt arbete där nuläge och behov ska utredas.

-Dialog kommer att föras med de som eventuellt påverkas. Ärendet kommer också att tas upp för vidare politisk diskussion innan några beslut tas. Det är en lång process som görs successivt i samband med LED-införandet, säger Emelie.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen