Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Överklagan i ärendet om nya skolan kommer inte att prövas av Kammarrätten

Kammarrätten har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet om skolan i Västra Bökhult i Älmhults kommun.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2019 att upphandla en bygg­entreprenad för uppförande av en skolbyggnad i Västra Bökhult. Entreprenaden ska överlåtas till ett privatägt bolag, som kommer att äga fastigheten. Enligt beslutet ska kommunen sedan hyra skol­byggnaden av detta bolag.

En medlem i kommunen överklagade kommunfullmäktiges beslut till Förvaltningsrätten i Växjö. Förvaltningsrätten avslog över­klagandet. Kommunmedlemmen överklagade därefter förvaltnings­rättens dom till kammarrätten.

”Kammarrätten har gått igenom allt material som finns i målet och kommit fram till att prövningstillstånd inte ska meddelas. Över­klagandet kommer därför inte att prövas av kammarrätten.”

Kammarrättens beslut kan komma att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Läs mer på webbsidan: Sveriges domstolar Länk till annan webbplats.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen