Omval 2011

Söndagen den 15 maj hålls omval i Västra Götalands län och Örebro kommun. Förtidsröstning pågår 5-15 maj i de aktuella områdena samt i andra områden som valt att ordna förtidsröstning,

Älmhults kommun ordnar inte med förtidsröstning. Däremot är Växjö kommun en av de 45 kommuner som valt att anordna förtidsröstning.

Nyhet
Publicerad: