Ny ungdomssatsning ska skapa trygghet och ge våra unga en bra tonårstid

Genom att anställa två nya fältarbetare ska Älmhults kommun ge större trygghet för ungdomar i Älmhult och när det behövs – vägleda dem att hitta en meningsfull fritid.

De två fältarbetarna ska från och med hösten 2017 arbeta med ungdomar mellan 13 och 19 år genom att vara närvarande i deras vardag på skolor och fritidsgård. Dessutom kommer de att vistas på platser där ungdomar ofta rör sig och där andra vuxna inte befinner sig, exempelvis i och runt centrum under kvällstid. Fältarbetarna kommer att arbeta både förebyggande och uppsökande.

– Under den senaste tiden har det förekommit en del oroligheter bland ungdomar på kommunens högstadieskola och i centrum. Syftet med den här nya ungdomssatsningen är att förbättra situationen, både genom att arbeta mer förebyggande och genom att stärka samarbetet mellan utbildnings- och socialförvaltningen, säger Eva Jönsson, grundskolechef.

– Fältverksamheten ska vara ett bra stöd för ungdomar i riskzonen och lotsa dem till rätt stödinsatser när det behövs. En viktig del av fältarbetarnas arbete är att vara bra vuxna förebilder. Vi hoppas att detta ska ge ungdomar, föräldrar och övriga kommuninvånare en ökad trygghet, berättar Jenny Smedberg, områdeschef IFO.

Är du intresserad av att bli en av våra nya fältarbetare? Håll utkik i veckan, då kommer tjänsten att annonseras!

Nyhet
Publicerad: