Nytt projekt ska hjälpa ungdomar att komma in på arbetsmarknaden

Det nya projektet syftar till att hjälpa ungdomar 16-24 år att komma in på arbetsmarknaden med hjälp av mentorer från näringslivet.

Daniel Hofman

- Mentorsprojektet går ut på att matcha ungdomar, som idag varken arbetar eller studerar, med mentorer. En del ungdomar är trötta på kontakter med myndigheter och då tror vi att detta kan vara en bra lösning för att få ungdomar att komma in på arbetsmarknaden, berättar Daniel Hofman, projektledare för mentorsprojektet.

Eldsjälar ska stötta ungdomar

Ungdomarna som ska vara med i projektet hittas via Arbetsförmedlingen och kommunens KAA-verksamheter (kommunalt aktivitetsansvar).
- Mentorerna ska vara väletablerade på arbetsmarknaden och ”ha ett driv” eller vara lite av en eldsjäl, berättar Daniel.

Tanken är att mentorerna ska vara klara för matchning från och med mars och därefter träffas mentorn och ungdomen minst 1 gång per vecka i cirka 3 månader. Mentorns uppgift är att stötta ungdomen att antingen komma in på arbetsmarknaden eller gå tillbaka till studier.

Daniel Hofman arbetar dels på Ljungby kommuns med kommunalt aktivitetsansvar, dels i ett DUA/mentorsprojektet tillsammans med Älmhults kommun. Daniel kommer att sitta på kommunhuset i Älmhult cirka 1 dag i veckan.

Nyhet
Publicerad: