Ny myndighet i länet

Välkommen till information om den nya kollektivtrafikmyndigheten, kollektivtrafiklagen och regionförbundets arbete med kollektivtrafiken.
Tid: Måndagen den 19 januari 2011 kl. 10.00
Plats: Regionförbundet södra Småland, sammanträdesrum Insikten

Den 1 januari 2012 träder en ny kollektivtrafiklag i kraft. Lagen innebär att det bildas regionala kollektivtrafikmyndigheter i varje län. Myndighetens ska besluta om vilket utbud av kollektivtrafik som ska erbjudas medborgarna i Kronobergs län se till att trafiken fungerar bra för resenärerna.

— Lagen är ändrad på grund av att vi reser mer och annorlunda idag än för 10 eller 15 år sedan. Vi är fler som reser allt längre till studier och arbete. Resandet på fritiden ökar också. För att tillgodose det ökade resbehovet antog riksdagen i juni 2010 en förändrad kollektivtrafiklag som gör det möjligt att erbjuda ett trafikutbud som passar resenärerna, säger regionförbundets ordförande Roland Gustbée.

För mer information kontakta
Roland Gustbée, ordf. regionstyrelsen, 0470-77 85 61, 0733-687 414, roland.gustbee@rfss.se
Björn Johansson, ansvarig tjänsteman, 0470-72 47 31, 0733-477 918, bjorn.johansson@rfss.se
-------------------------------------
 
Regionförbundet södra Småland är ett nav för regional utveckling som styrs och finansieras av de åtta kommunerna och landstinget i Kronobergs län. Vi är samverkansorgan, kommunalförbund och trafikhuvudman. Vårt övergripande uppdrag är att ta tillvara länets möjligheter och främja dess utveckling. Vår vision är ett gott liv i södra Småland.

www.rfss.selänk till annan webbplats

Nyhet
Publicerad: