Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Ny leverantör av sotningstjänster och brandskyddskontroll

Hässleholms Sot & Vent AB har tilldelats uppdragen rengöring (sotning) samt brandskyddskontroll för eldstäder med tillhörande skorstenar i Älmhults kommun.

Sotning och brandskyddskontroll är en avgiftsbelagd tjänst som betalas av de kunder som behöver den. Kommunen upphandlar tjänsten för att säkerställa att det blir gjort och att sotningsföretaget har den kompetens som behövs och att priset blir så lågt som möjligt för de kunder som har tjänsten.

Älmhults kommun har upphandlat en ny sotare då kontraktet med den befintliga går ut vid årsskiftet. Tidigare skrevs personligt avtal med en skorstensfejarmästare över lång tid och det nuvarande gäller till skorstensfejarmästaren fyller 65 år. Den typ av avtal skrivs inte idag utan avtal ska följa Lagen om offentlig upphandling.

Avtalet med Hässleholms Sot & Vent AB börjar gälla den 1 januari 2022. Du som har en eldstad med tillhörande skorsten får automatiskt en kallelse från dem när det är dags för din skorsten att bli sotad eller när det är dags för brandskyddskontroll. Avtalet med Hässleholms Sot & Vent AB är på 3 år med möjlighet till förlängning (2 år).

Det går att ansöka om att sota själv eller låta någon annan göra det. Du behöver ha nödvändig kunskap och utrustning för sotning. Det ska inte heller finns några gamla brister i anläggningen.

Brandskyddskontrollen görs alltid av den som kommunen har avtal med, i det här fallet Hässleholms Sot & Vent AB.

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Ungefär 30 procent av alla bränder i villa, par- och radhus och fritidshus är eldstadsrelaterade. Därför är det krav på att både sotning och brandskyddskontroller ska göras för eldstäder och rökkanaler. I samband med bränder i eldstäder och skorstenar kan försäkringsbolag minska ersättningen om sotning gjort på felaktigt sätt eller uteblivit.

Har du frågor kontakta servicecenter på 0476 550 00

Nyhet
Publicerad:
Till toppen