Ny Leader Linné-period inleds – har du en passande projektidé?

Har du en idé på något som kan utveckla landsbygden? Då kan det finnas möjlighet att söka bidrag till att förverkliga det! Det har nämligen blivit klart för en ny Leader Linné-period. Det finns sammanlagt ungefär 51 miljoner kronor att söka till landsbygdsutveckling.

Jordbruksverket har i dagarna godkänt den utvecklingsstrategi som Leader Linné Småland har tagit fram. Det innebär att det från slutet av januari även fortsättningsvis kommer att gå att söka bidrag till projekt som syftar till att utveckla landsbygden. Tanken är att det ska vara projekt som ska genomföras tillsammans mellan exempelvis medborgare, byalag, företag, grupper, föreningar eller andra organisationer.

- Det här är en väldigt positiv nyhet! Det är viktigt att kunna hjälpa till att förverkliga spännande idéer som utvecklar landsbygden på det här sättet, kommenterar kommunens näringslivsutvecklare Eddie Hansson.

Finansieringen består till 40% av EU-medel, 30% av nationella offentliga medel som staten skjuter till och 30% är lokal/regional finansiering, från kommuner och regionförbund.

Exempel från tidigare perioder på projekt som finansierats via Leader Linné är Lokala Skafferiet och förarbetena till nytt besökscentrum i Älmhult.

Läs mer om vad som gäller för att kunna söka medel på http://leaderlinne.se/!länk till annan webbplats


Nyhet
Publicerad: