Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Ny besöksnäringsstrategi för Region Kronoberg är ute på remiss

Idag lämnade Kommunstyrelsen sitt svar på Regions Kronobergs remiss gällande besöksnäringsstrategin för åren 2020 – 2026.

Älmhults kommun ställer sig positiv till föreslagen strategi med dess ansats att ta ett helhetsgrepp på utvecklingen av besöksnäringen i Kronoberg.

I svaret lyfte Kommunstyrelsen vikten av att det finns en tydlig koppling mellan strategin och affärsnytta för de lokala marknaderna. Vidare lyftes att i strategin saknas definition och exempel av vad ett gott värdskap innebär.

Behovet av ambitionsnivå kopplat till etablering och investering behöver förtydligas samt att regionen behöver identifiera Kronobergs unika fördelar inom besöksnäring. Det behövs även en förenkling för företag inom besöksnäringen då vi upplever regelkrångel och onödig administration som ett av hindren för företagens tillväxt.

– Vi behöver jobba tillsammans med Kronobergs besöksnäring och en gemensam strategi är rätt väg. Vi ställer oss positiva till föreslagen strategi men tycker det är viktigt att lyfta de lokala näringarnas betydelse och arbeta för en förenkling, säger Elizabeth Peltola, kommunstyrelsens ordförande (C).

Nyhet
Publicerad:
Till toppen