Nya, större och fräschare lokaler ger eleverna bättre studiemiljö

– Förberedelserna och arbetet med upprustning och tillbyggnad av Älmhults skolor pågår nu för fullt! Elmeskolan kommer stå klar hösten 2017 men redan under hösten 2016 kommer det att ske tillbyggnation av Gemöskolan och viss anpassning av Klöxhultsskolan. Vi ser framemot att kunna ge elever och personal ännu bättre arbetsmiljö, säger Eva Jönsson, grundskolechef.

Gemöskolan får nya lokaler

– Lokalerna på Gemöskolan är idag för trånga för skolans alla elever. Det gör att kommunen kommer att bygga till cirka 650 kvm i två plan. Förutom de nya 650 kvm kommer vi även att rusta upp utemiljön och få dit nya leksaker och klätterställningar, berättar Lars Lund, fastighetschef.

I den nya byggnaden kommer fritidsverksamheten ”Violen” att få flytta in samt förskoleklass och årskurs 1. Violen ska sedan förberedas till att bli ny förskola.

Arbetet beräknas påbörjas i september och ska vara klart i maj 2017.

Klöxhultsskolan får en uppfräschning

På Klöxhultsskolan kommer kommunen under senhösten att justera byggnader och göra en uppfräschning av vissa klassrum.

Elmeskolan – Sveriges största passivhusskola

Elmeskolan är en ny skola och förskola på Hagaboområdet. Skolan kommer att innefatta internationell skola och förskola samt grundskola F-6.

Elmeskolan kommer dessutom att bli Sveriges största passivhusskola.
– Ett passivhus är en energisnål byggnad, som kan liknas vid en termos där det finns särskilda krav på hur mycket värme som får läcka ut. Det är kroppsvärmen från skolans elever och personal, belysning och solstrålning som värmer upp byggnaden större delen av året, säger Lars Lund.

I augusti 2017 ska de första eleverna börja på den nya skolan.

 

Kontaktpersoner:

Fastighetschef

Lars Lund
telefon 0476-550 20

Grundskolechef

Nyhet
Publicerad: