Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Nya EU-regler för sortering av bygg- och rivningsavfall

Sedan första augusti 2020 gäller nya regler i Sverige för sortering av bygg- och rivningsavfall. Reglerna kommer införas i hela EU, i respektive lands lagstiftning. Lagkravet gäller alla producenter av bygg- och rivningsavfall. Detta innebär att såväl företag som privatpersoner som bygger nytt, bygger till, renoverar eller river omfattas av kraven.

Nytt är att sortering av avfall ska göras direkt vid bygg- eller rivningsplatsen. Det är inte längre tillåtet att samla och blanda allt avfall i en container, som sedan sorteras på annan plats.

De finns sex obligatoriska avfallsgrupper som ska sorteras

  • Trä
  • Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
  • Metall
  • Glas
  • Plast
  • Gips

Det ska framgå av varje kontrollplan vid byggnation, renovering eller rivning att dessa avfallsgrupper (eller som det kallas i dokumentationen; fraktioner) ska sorteras ut. I de fall det inte krävs någon kontrollplan ska avfallsproducenten** ändå följa sorteringskraven.

Det finns några få undantag

Kraven gäller inte avfallsslag av konstruktioner där ämnen eller föremål sammanfogats på ett sätt som gör att separering inte är tekniskt genomförbar med hänsyn till god praxis för avfallsinsamling. Undantag gäller också om materialet förorenats. Till exempel träspån som har sugit upp olja. Då ska det inte sorteras tillsammans med rent trä eftersom det kan förorena det övriga utsorterade avfallet. Mer information finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:7, 4 §).

E-tjänst

Det går att ansöka om dispens för utsorteringskravet hos Älmhults kommun. Använd e-tjänsten som finnas på https://etjanst.almhult.se/oversikt/overview/440 Länk till annan webbplats.

 

*De nya reglerna är EU:s avfallspaket. Ändringarna återfinns i 10 kap. 5 till 6 §§ plan och bygglagen och i 3 kapitel 10 § avfallsförordningen.

** Avfallsproducent är den som är orsak till att det blir avfall. Det kan vara en enskild person eller företag.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen