Nu undersöks gå-vanorna i Älmhult

I dagarna får 600 personer i Älmhults kommun en enkät om sina gå-vanor. Kommuninvånarna tas till hjälp för att kartlägga förutsättningarna att färdas till fots.

Undersökningen ingår i ett forskningsuppdrag som Vectura Consulting AB genomför tillsammans med Luleå Tekniska Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Tyréns AB och Trivector Traffic AB på uppdrag av Trafikverket. Målet är att fler ska välja att gå och känna sig säkra och trygga året runt.

— Vi vill analysera hur man förflyttar sig till fots i Älmhult. Därför tar vi nu kommuninvånarna till hjälp för att få svar på våra frågor, säger Martin Ullberg, utredare på Vectura.

Med start den här veckan kommer 600 kommuninvånare mellan 16-84 år att få en enkät på posten. Frågorna handlar bland annat om hur ofta och vid vilka tillfällen man tar sig till fots, om man är nöjd med framkomligheten och hur man upplever trafiksäkerheten som fotgängare.

Älmhults kommun är en av fem utvalda kommuner som ingår i undersökningen. Resultatet ska användas som underlag för att kunna förbättra förutsättningarna för gångtrafikanter i hela landet.

— Det är viktigt att vi får in många svar så att det statistiska underlaget blir så säkert som möjligt. Därför hoppas jag att Älmhultsborna tar sig tid att svara på enkäten, säger Martin Ullberg.

Forskningsrapporten i sin helhet kommer att vara färdig 2013.

Tre av frågorna i enkäten:
1. Hur ofta går du till fots när du tar dig till/från arbete/skola/utbildning?
2. Vilka är de främsta skälen till att du helt eller delvis förflyttar dig till fots?
3. När du går till/från dina ärenden, hur är miljön/omgivningen där du går?

Kontakt:
Martin Ullberg, utredare, Vectura, 010-484 62 53, 070-650 60 51, martin.ullberg@vectura.se

Nyhet
Publicerad: