Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Nu startar förstudien - Östra Möckeln vandringsled

Nu startar förstudien som handlar om att konkretisera idén om en längre dagsutflykt som knyter ihop vacker natur och fina vyer med ett rikt djur- och växtliv. Området det handlar om är mellan Stenbrohult, Möckelsnäs, Höö och Diö och går under arbetsnamnet Östra Möckeln.

Älmhults kommun har initierat projektet med ambitionen att en led ska möjliggöra för besöksnäringen att utveckla nya upplevelseprodukter. Samtidigt skulle leden tillgängliggöra ett av kommunens vackraste områden även för oss smålänningar och öka intresset för, och kunskapen om, den småländska naturen.

- Halvöarna Möckelsnäs och Höö och närområdet är bland de finaste och artrikaste platserna vi har i Älmhults kommun. En vandringsled som binder ihop de olika naturreservaten skulle skapa en större helhetsupplevelse och möjliggöra för längre vandringar, säger Cecilia Axelsson, Miljöstrateg på Älmhults kommun.

- Majoriteten av våra internationella turister drivs helt eller delvis av att upptäcka vår småländska landsbygd och natur. Vad gäller vandring som naturupplevelse så finns ett glapp mellan utbud och efterfrågan i Älmhult och det vore ett stort tillskott för oss som destination att kunna erbjuda en längre vandringsmöjlighet utöver de fina naturreservat vi redan har. Med tanke på att denna målgrupp i stor omfattning redan är på besök i Åsnens nationalpark är det värt att titta på hur Älmhults besöksnäring kan dra nytta av detta, säger Johan Söderlund, Destinationsutvecklare i Älmhults kommun.

Ny projektledare

Projektledaren som fått uppdraget heter Josefine Gustafsson och har tidigare jobbat med bland annat friluftsliv och turism vid Biosfärområde Östra Vätterbranterna. Arbetet startar under sommaren och pågår fram till vintern. Det väntas resultera i ett förslag på en konkret dragning av leden och specialinsatser utmed densamma.

Projektledaren ska i dialog med besöksnäring, föreningsliv och boenden i området undersöka förutsättningarna för och möjliga nyttor av en vandringsled. Förstudien har gjorts möjlig tack vare Leader Linné Småland och aktörer inom det lokala näringslivet. Aktörerna är Möckelsnäs Herrgård, Möckelsnäs Trädgård och Kulturcentrum samt IKEA.

 

Nyhet
Publicerad:
Till toppen