Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Nu rivs Gunnar Gröpe 1, 2 och 4

”Evas gatukök”, ”Texacomacken” och ”Ingvars kiosk” eller mer formellt byggnaderna på fastigheterna Gunnar Gröpe 2 och 4 börjar nu att rivas. Under vecka 34 börjar arbetet med att spärra av rivningsområdet med byggstaket. Zerny Bäck, som är Fastighetsingenjör på Älmhults kommun, svarar på några frågor om arbetet och vad som kommer att hända.

Zerny Bäck, Fastighetsingenjör på Älmhults kommun.

Zerny Bäck, Fastighetsingenjör på Älmhults kommun berättar om rivningen.

Vad händer efter att ni spärrat av rivningsområdet?
Först sker ett arbete invändigt med sanering och demontering. Det innebär att vi plockar bort allt miljö- och hälsoskadligt avfall inne i byggnaderna så som elavfall, kylaggregat, asbest och annat löst material. Därefter görs en utvändig demontering av det som måste plockas bort, oftast är det elavfall och isolerrutor. Efter att allt material är borta tar en maskinell rivning av byggnadsdelarna vid – det som vi som går förbi kommer att se.

fastigheterna Gunnar Gröpe i Älmhults centrum

”Evas gatukök”, ”Texacomacken” och ”Ingvars kiosk” eller mer formellt byggnaderna på fastigheterna Gunnar Gröpe ska rivas.

Vad händer med allt avfall, en del av det är miljöfarligt?
I alla delar av rivningsprocessen sorterar vi byggnadsdelarna i fraktioner och kör dem till godkänd mottagare/avfallsanläggning som är proffs på att ta hand om olika typer av avfall.

Hur påverkas de som bor eller passerar området medan rivningsarbetet pågår?
Den maskinella rivningen innebär en del buller, framför allt när vi river byggnadsdelar i betong så som betongbjälklag och källare. Det kommer också bli en ökning av lastbilar till och från området.

Vi vet att många tycker det är intressant och spännande att titta på när väggar och tak rivs och kom gärna och titta men håll avstånd till maskinerna. Tänk på att stanna utanför avspärrningarna som markerar arbetsområdet.

När är ni klara?
Vårt mål är att byggnaderna med tillhörande källare ska vara rivna och marken återfylld till månadsskiftet oktober/november.

Vad händer med platsen när rivningen är klar?
Efter rivning återfylls marken och till en början kommer området att användas som parkeringsyta. På sikt är det meningen att fastigheten åter ska bebyggas. Hur och när detta ska ske får vi återkomma med längre fram, då det i dagsläget inte är beslutat.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen