Nu drar arbetet med Norra Esplanaden igång

Från och med vecka 11 och till hösten 2017 kommer Norra Esplanaden att göras om till ett mer attraktivt, tryggt och välkomnande centrum. Under vecka 11 renoverar vi våra spillvattenledningar, genom så kallad relining. Därefter påbörjar vi arbetet med byte av dagvattenledningar och markarbeten i Norra Esplanaden.

Under det kommande året tar centrumutvecklingen i Älmhult fart på riktigt.
Målet är att göra centrummiljön mer attraktiv, trygg och välkomnande med en tydlig småstadskaraktär.

Så kör du under ombyggnaden av Norra Esplanaden

Under tiden som arbetet med Norra Esplanaden pågår kommer körfältet i nordlig riktning att vara öppet. Trafiken kommer att ledas om från och med vecka 12 enligt följande:

Omledningskarta

Klicka på bilden för större karta.

Vad är relining?

Renoveringen vecka 11 görs genom ”relining” som är en helt schaktfri teknik. Det innebär att vi inte behöver gräva i gatan. Istället tätar vi ledningarna genom ett inre skikt i ledningen. Det gör att vår entreprenör bara behöver gräva i marken på ett fåtal platser längst Norra Esplanaden. Vägen kommer därför att vara framkomlig och gående kommer att nå butikerna under deras öppettider.

Hur kan du bidra?

Har du tankar och idéer kring centrumutvecklingen? Kontakta oss gärna på centrum@almhult.se.

Visionsskiss

Visionsskiss

Nyhet
Publicerad: