Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Nu är det dags för årets trygghetsmätning

För att öka tryggheten bland medborgarna genomför Polisen och Älmhults kommun årligen en trygghetsmätning. Detta görs även i flera andra kommuner. Den 12 augusti började enkäterna att skickas ut.

Med trygghetsmätningen vill Polisen och kommunerna få större kunskap om vad allmänheten har för uppfattning och därför ställs ett antal frågor som har betydelse för Polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete. Vi vill veta hur du ser på eventuella problem i ditt bostadsområde, om du har varit utsatt för brott eller inte under det senaste året, om du känner oro för att utsättas för brott och även om du känner dig trygg eller otrygg i ditt bostadsområde på kvällarna. I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i ditt närområde.

Så många svar som möjligt

Polisen och Älmhults kommun vill att så många som möjligt svarar för att få ett så bra underlag som möjligt, oavsett om det är ett lugnt område på landet eller ett mer problemutsatt område.

Resultatet från trygghetsmätningen kommer att vara en viktig del i planeringen av Polisens och kommunens verksamhet, framförallt vad gäller det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Kunskaperna kommer också att spridas till kommunens politiker och tjänstemän samt till massmedia. På detta sätt kommer din medverkan att vara till nytta för den brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamheten i din kommun.

Alla svar som skickas in behandlas konfidentiellt. Sammanställningen sker av ett oberoende undersökningsföretag. Enskilda svar kommer inte att kunna utläsas.

Från augusti till oktober

I Älmhults kommun kommer 900 medborgare i åldersgruppen 16–85 år, att tillfrågas. Undersökningen kommer att skickas ut till de som tillfrågas med början den 12 augusti och insamlingen avslutas i början av oktober. Under denna tid kommer två påminnelser att skickas.

Vid frågor angående enkäten vänligen kontakta Polisinspektör Mats Trulsson på telefonnummer 010-56 20 200.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen