Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Medarbetarenkät visar fortsatt hög motivation bland kommunens anställda

Motivationen bland medarbetarna i Älmhults kommun är hög. Resultatet av årets medarbetarenkät visar fortsatt högt engagemang.

– Det är fantastiskt roligt att vi har så engagerade och motiverade medarbetare i Älmhults kommun. Tillsammans fortsätter vi utveckla kommuns kvalité och service, säger kommunchef Susann Pettersson.

Älmhults kommun genomför vartannat år en medarbetarenkät för att få en bild av hur personalen uppfattar sin arbetssituation och för att få ett underlag till förbättringar av arbetsmiljön. Enkäten skickades ut till drygt 1600 medarbetare. Svarsfrekvensen är 74 procent.

Årets totala värde för det så kallade HME, hållbart medarbetarengagemang, är 81. HME sammanfattar vad medarbetarna har för inställning till kommunen som arbetsgivare inom tre områden: motivation, ledarskap och styrning.

Motivationen är hög, hela 94% tycker att arbetet känns meningsfullt och man lär nytt och ser framemot att gå till arbetet. Förutom en ökad motivation visar undersökningen en rad andra förbättringar. Till exempelvis har värden angående styrning ökat i positiv riktning, man vet vad som förväntas och är insatt i verksamhetens mål.

Områden som får något lägre betyg bland medarbetarna handlar om kännedom om arbetsplatsens ekonomi, vilket är en ny fråga för i år.

– Resultat ger oss nu möjligheter att arbeta vidare med att utveckla både arbetsmiljö och ledarskapet i hela kommunorganisationen, säger Susann Pettersson. Medarbetarna är vår viktigaste resurs för att ge invånarna i Älmhults kommun riktigt bra service.

Ta del av resultatet i medarbetarenkäten Pdf, 238.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 238.3 kB)

Nyhet
Publicerad:
Till toppen