Lövstädningen är i full gång

Under hösten faller mycket löv på våra gator och torg och nu har en hel del löv fallit. Vi har därför påbörjat arbetet med att samla upp löv. Under vecka 44 börjar vi på skolorna. Arbetet beräknas ta cirka fem veckor och tänk alltid på att ha ett säkerhetsavstånd till maskinerna. 

Varför klipper vi gräset nu?

På utvalda ställen klipper kommunen fortfarande gräset. Det gör vi för att ”tugga sönder” en del av löven som faller från träden. Dessa löv får sedan ligga kvar över vintern för att bli till mat för maskarna och näring för gräset.

Nyhet
Publicerad: