Linnéskolan är en utvald skola som får besök av astronauter i september 2015!

Linnéskolan i Älmhult har nu på eftermiddagen fått besked att de är en av de skolor i länet som kommer att få besök av astronauter den 25 september 2015.  Då besöker ett hundratal astronauter vårt län eftersom Association of Space Explorers har valt att förlägga sin årliga konferens i Sverige. Det är över etthundra astronauter från hela världen som besöker länet.

En av de viktigaste delarna under dagarna i Kronoberg är astronauternas besök på skolor den 25 september. För att göra mötet mellan elever och astronauter så bra och värdefullt som möjligt har projektet ”Mot nya höjder” (leds av Länsstyrelsen, Region Kronoberg och Linnéuniversitetet) förberett eleverna genom utmaningar och experiment som handlar om naturvetenskap, teknik och matematik – kopplade till rymden förstås.  

I Älmhult är det flera klasser som deltar och Linnéskolans åttondeklasser har alltså i dag fått besked om att de är utvalda. Hälften av astronauterna fördelades i dag men det finns fortfarande chans för de andra klasserna. Även Gemöskolan och Diö skola deltar med sina fyror.

Inspirera till fortsatt intresse för naturvetenskap och teknik

Eleverna får en upplevelse de sent ska glömma och förhoppningsvis inspirerar detta besök, samt allt arbete vi lagt ner innan, många elever att fortsätta vara intresserade och nyfikna på naturvetenskap och teknik, säger Jenny Nyberg, Matte/NO-lärare från Linnéskolan, som är involverad i projektet med sina klasser.

Från projektgruppens sida understryker man att:
– Detta är elevernas besök, de ska få belöning för sitt arbete med Mot nya höjder och det är just mötet med en astronaut som för många är pricken över i:et.

Kika gärna på klassernas bloggar på http://motnyahojder.com/kartan/länk till annan webbplats. Det är just bloggarna som projektgruppen tar utgångspunkt i när de väljer ut vilka klasser som får ett besök av en astronaut den 25 september.

Mer information:
Läs mer på: http://motnyahojder.com/skolprojektet/länk till annan webbplats


Nyhet
Publicerad: