Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Länsstyrelsen ger förslag som gör att Norra ringvägen kan komma igång

Det planerade området Bökhult 2:1 - Norra ringvägen har överprövats av Länsstyrelsen, vilket innebär att de utreder planen innan de fattar beslut. Efter dialog med Älmhults kommun har Länsstyrelsen skickat en förfrågan om kommunen medger att de upphäver en del av detaljplanen.

Länsstyrelsen skriver: ”Vi anser att det vore lämpligast att endast upphäva dom delar i detaljplanen som planläggs för bostadsändamål så att detaljplanen i övrigt kan vinna laga kraft.”

Illustration över Norra ringvägen Älmhult.

Att börja bygga ut Norra Ringvägen med möjligheterna att bygga matvaruaffär och andra verksamheter är viktigt för Älmhults kommun. Bostäderna kommer att byggas efter nytt beslut och komplettering av plankartan med bestämmelser kring hanteringen av buller.

– Vi har planerat för en bullervall i området, men vi har gjort ett formaliafel när vi inte tydliggjort det i planen. Det vi gör nu är att lägga in en bestämmelse i planen som säger att byggande av bostäder villkoras mot att bullervallen byggs. Min uppfattning är att den justering vi nu gör inte kommer att påverka den tänkta tidsplanen för bostäderna i området. Justeringen av detaljplanen gör att vi kan komma i gång med att bygga vägen och området med verksamheter och handel enligt plan, säger Paul Robertsson, planeringschef.

Utbyggnaden av nordvästra delen av Älmhult är kommunens största expansion med blandad bebyggelse. Norra Ringvägen skapar en tydlig och tilltalande entré västerifrån till Älmhult och öppnar möjlighet för handel, kontor, hotell och bostäder.

Vill du se planhnadlingar och läsa mer gå vidare här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen