Lågt vatten i Helge å och torrt i markerna

Nu är det mycket lågt vatten i Helge å mellan Virestadsjöns utlopp och Såganässjön. Gäller även på sträckan från sjön Möckeln och norrut mot Agunnarydssjön, Stensjön och Ryssbysjön är det svårt att komma fram på vissa sträckor. Vi avråder från paddling.

Dessutom är det mycket torrt i skog och mark och länsstyrelsen uppmanar till stor försiktighet eftersom brandrisken är mycket stor.

Innehåll

Nyhet
Publicerad: