Kvalitet i korthet 2014 - ny sammanställning av kommunernas kvalitetsredovisning

Vad får du för skattepengarna? Ja - det finns inget entydigt svar på detta. Olika kommuner är olika bra på olika saker. I "Kom­munens Kvalitet i Korthet" får du bland annat veta:

  • Hur många som får förskoleplats på önskat datum.
  • Hur bra kommunen är på att svara på e-post.
  • Hur stor andelen ekologiska livsmedel är.

Detta framgår i den nya sammanställningen av Kommunens Kvalitet i Korthet . Cirka 200 kommuner deltar i sammanställningen, som görs av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Älmhult kommunalråd Elizabeth Peltola kommenterar årets resultat:


"Kommunens kvalitet i korthet är ett enkelt och överskådligt sätt för våra kommuninvånare att få en bild av hur bra kvalitén i kommunens olika verksamheter är.

I mätningarna för 2013 är det glädjande att se att hela 64% känner sig trygga i kommunen (bästa resultatet i kommunerna i länet). Kommunen är också trygg inom hemtjänsten där en äldre person som har hemtjänst inom en 14 dagars period möter i genomsnitt 10 olika personer ur hemtjänsten. För övriga kommuner i Kronobergs län varierar siffrorna mellan 13-16 personer.

Skolan får generellt bra resultat vad gäller kvalitet. Vi ligger över snittet när det gäller andelen elever i såväl årskurs 3 som 6 som får godkänt i de nationella proven.

Vi behöver jobba vidare med bemötande. 71% upplever att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga - det är ett resultat som ligger under riksgenomsnittet på 87%. Åtgärder som vi arbetar med är bland annat värdegrundsarbete och att frågan om bemötande numera tas upp som en del i lönekriterierna.

Kommunens kvalitet i korthet ger oss bra stöd i vårt arbete för att förbättra vår service till kommuninvånarna."

Gemensam information från Kronobergs läns kommuner​

Vid en gemensam träff presenterade de olika kommunalråden det gemensamma resultatet.Kommunerna i Kronobergs län har tillsammans tagit fram ett gemensamt informationsmaterialPDF (pdf, 1.7 MB) kring våra kommuners resultat.

Nyhet
Publicerad: