Kunskapscentrum Linné

Älmhults kommunfullmäktige föreslås på måndag godkänna ett köpeavtal mellan Älmhults kommun och Stiftelsen Orangeri och Kunskapscentrum Carl von Linnés konkursbo. Köpeskillingen uppgår till 8 miljoner kronor.
Älmhults kommun gör bedömningen att Orangeriet och Kunskapscentrum Carl von Linné är en viktig och strategisk del i kommunens utveckling av besöksnäringen. Med tanke på det pågående arbetet kring världsarvsansökan angående Carl von Linnés vetenskapliga arbete är den fortsatta utvecklingen av Linnés Råshult och Möckelsnäsområdet av stor betydelse. Orangeriet med sin trädgård är en viktig besökspunkt i detta område där det också finns flera naturreservat.

Det är ett värdefullt kulturarv av växtlighet och byggnader som nu kan komma Älmhultsborna till del och locka besökare och turister till bygden. Kommunens mål är att värna om tillgängligheten och öppenhet till detta kulturarv, nu och i framtiden.

För ytterligare information kontakta Elizabeth Peltola 070-22 55 098

Nyhet
Publicerad: