Kommunstyrelsen lade inget nytt budgetförslag idag

Under dagens kommunstyrelsemöte var budget för 2018 uppe för behandling. Kommunstyrelsen beslutade då att inte lämna nytt förslag till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen motiverade sitt beslut med att det inte finns tid att utföra det uppdrag som kommunfullmäktige gav i återremissen till kommunstyrelsen innan budgeten ska beslutas den 27 juli. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige är, alltså precis som tidigare, Alliansens förslag till budget.

Beslut om budget tas i kommunfullmäktige den 27 juli.

Nyhet
Publicerad: