Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Kommunen inventerar naturområden

Nu sätter kommunens arbete igång med att inventera naturvärden i cirka 70 naturområden. Fältbesöken kommer att göras från juni till september. Arbetet ingår i kommunens arbete med att ta fram en Naturvårdsplan som kommer att vara klar 2019.

Syftet är att kartlägga de höga naturvärden som finns i kommunen för att bättre kunna ta tillvara och utveckla dessa värden. Planen ska ligga till grund för kommunens övergripande arbete och planering kring naturvårds- och friluftsfrågor.

De områden som kommer att besökas är de som klassats som prelimärt klass 1 (rött) samt en del övriga klass 2 (gult), se karta Pdf, 559.7 kB. (Pdf, 559.7 kB).

Kontakta miljöstrateg cecilia.axelsson@almhult.se för mer information.

 

Nyhet
Publicerad:
Till toppen