Kommunen byter leverantör av telefoni

Tisdagen den 6 september byter kommunen leverantör av telefoni till Telenor.
Detta kan medföra vissa störningar i teletrafiken.
Nyhet
Publicerad: