Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Kemikaliesmarta förskolor i Älmhult – snart är vi där!

Kemikalier finns överallt omkring oss och många kan vara skadliga, barn är dessutom känsligare än vuxna. Arbetet med att minska kemikalier på våra förskolor har prioriterats. Och förskolorna är på god väg; snart kan de klassas som kemikaliesmarta!

Lekrum på Diö förskola med till största delen leksaker och möbler i trä eller kemikaliesmart material.

– Totalt har kommunen satsat 45 000 kr på varje förskola för nyinköp av allt från soffor och leksaker ute och inne till städmaterial. Till exempel har alla däckgungor bytts ut till gungor med bättre plast. Äldre mattor och soffor har bytt ut för att bland annat få bort bromerade flamskyddsmedel, som i dag är förbjudna inom EU. Och mjuka och äldre plastleksaker har bytts ut mot bättre plaster eller andra material för att fasa ut PVC och skadliga mjukgörare (ftalater), säger Cecilia Axelsson, miljöstrateg.

​​– Projektet inleddes med en gemensam utbildning för all förskolepersonal och förskolorna har kontinuerligt fått ta dela av olika informationsmaterial såsom filmer och affischer för att sprida och bibehåll kunskapen. Medvetenheten kring kemikalier känns generellt hög ute på förskolorna och det finns en positivitet i arbetet med att rensa ut, säger Jenni Karlsson, förskolechef.

– Vi har kommit en bra bit på väg med att fasa ut det värsta. Vi har en enkel skiss på hur vi bedömer vad som ska sparas och kastas och så handlar det om sunt förnuft. Tanken är inte att slänga ut all plast – utan vi fokuserar på det som är gammalt och som finns i barnens närmiljö. Speciellt tänker vi på att fasa ut äldre leksaker kring barn som ofta slickar och stoppar fingrar i munnen, säger Lonnie Johansson, barnskötare på Bokhultets förskola i Diö.

Strategiskt arbete med utfasning startade 2017

2017 tog Älmhults kommunen fram en policy och handlingsplan för det strategiska arbetet med att fasa ut skadliga kemikalier från kommunens förskolor. Handlingsplanen innehåller exempelvis åtgärder för att rensa bort och fasa ut äldre leksaker, rutiner för hygien och städning, åtgärder i kök och vid tillagning och åtgärder utomhus.

Omgivna av kemikalier

Det är vetenskapligt bekräftat att vi dagligen exponeras för ett stort antal kroppsfrämmande kemikalier. Och vi vet att en del av dessa ämnen kan skada vår hälsa. Barn är både mer känsliga och mer utsatta för farliga kemiska ämnen i omgivningen än vuxna. Det beror på att deras kroppar, till exempel hjärnan, hormonsystemet och immunsystemet, håller på att utvecklas. Barn är också känsligare eftersom de har ett annat beteende än vuxna. De krälar på golvet, andas snabbare och äter och dricker mer i förhållande till sin vikt jämfört med vuxna. Eftersom barn är mer känsliga för farliga kemikalier än vuxna prioriteras arbetet med att minska exponeringen för farliga kemikalier i kommunens förskolor.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen