Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Kammarrätten avslår ansökan om prövningstillstånd av domen kring skolskjuts och färdtjänst.

Älmhults kommun har fått svar från Kammarrätten kring begäran av överprövning av tidigare dom där Kammarrätten avslår kommunens ansökan om prövningstillstånd.

Älmhults kommun har nu tre veckor på sig att överväga att överklaga Kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen, eller godta domen och påbörja en ny upphandling.

Förvaltningsrätten tillåter tillfälligt avtal med skolskjuts- och färdtjänst

I en dom från förvaltningsrätten tillåts Älmhults kommun fortsätta med det tillfälliga avtalet med skolskjuts- och färdtjänst.

I väntan på ny dom eller avslutad ny upphandling av skolskjuts och färdtjänst tillåts Älmhults kommun köpa tjänsten av Flexbuss AB. Utan ett avtal skulle Älmhults kommun stå utan skolskjuts och färdtjänst. Förvaltningsrätten anser att Älmhults kommun visat att det är av ett tvingande allmänintresse, eftersom det rör sig om människors liv och hälsa för att de ska kunna ta sig till sjukvård och skola.

Läs tidigare information i ärendet här Länk till annan webbplats.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen