Invigning av tillgängligt motionsspår

Lördagen den 27 november klockan 11.00-12.00 invigs den nyligen tillgänglighetsanpassade delen av Haganässpåret av kommunchef Lena Fransson. Samling på parkeringen vid tennisbanorna i Haganäsparken.
Tillsammans med Länsekologen Ingvar Nilsson, går vi den anpassade rundan och får information om naturen i området.

Motionsspåret och hembygdsparken används dagligen av allmänheten till rekreation och promenader. Kommunen vill att fler människor, som tidigare inte har kunnat njuta av parken, ska ha tillgång till de naturvärden och lämningar som finns.

Tack vare ett bidrag från Länsstyrelsen i Kronoberg, ett så kallat LONA-bidrag, har kommunen tillgängliggjort en del av det norra motionssspåret, satt upp skyltar över sevärdheter och trädslag samt förbättrat möjligheterna att ta sig runt för dem som har rullstol, rollator eller på annat sätt har begränsad rörelseförmåga. I planeringen finns också en installation av en handikapptoalett.

Den tillgängliggjorda delen av spåret är cirka 900 meter med början och slut vid tennisbanorna och parkeringen. Kommunen har följt de rekommendationer som är tillämpliga i dessa sammanhang. Texterna på skyltarna är lättlästa i så stor utsträckning som möjligt.

Den södra delen av motionsslingan, 2,3 km, har också fått skyltar över sevärdheter, lite historik och olika trädslag. Denna del är inte tillgängliggjord på grund av den kuperade terrängen.

Nyhet
Publicerad: